Linh kiện tổng đài Siemens

Mua - bán main tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán main tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 giá tốt tại Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Liên hệ: 0944018918

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800 giá tốt. Liên hệ 0948828609

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190 giá tốt tại Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc. Liên hệ 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens 4 thuê bao số UPoE#4 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

 Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens UPoE#4 mở rộng 4 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán nguồn tổng đài Siemens Hipath 1150

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán card Siemens HXGS3 (Hipath 3550)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán card tổng đài điện thoại Siemens HXGS3, Card IP Gateway cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 3000. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán card Siemens STLS4 (Hipath 3550)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại Siemens STLS4 mở rộng 4 trung kế BRI cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3350 và Hipath 3550. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens EB 4/00 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens EB 4/00 mở rộng 4 trung kế cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens EB 2/10 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens EB 2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens EB 2/6 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens EB 2/6 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens EB 2/4 (Hipath 1120)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens EB 2/4 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens EB 0/12 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens EB 0/12 mở rộng 12 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens EB 0/10 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Siemens EB 0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán nguồn tổng đài Siemens Hipath 3550

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán nguồn tổng đài Siemens Hipath 3550. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Module Siemens LAN interface LIM (Hipath 3000)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Module LAN interface LIM dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3000. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Module Siemens CMS (Hipath 3000)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Module CMS dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3000. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Module Siemens Voicemail EMV (Hipath 3000)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Module Voicemail EMV dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3000. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens 8 trung kế TLA8 (Hipath 3000)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại TLA8 mở rộng 8 trung kế cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens 16 thuê bao 16SLA (Hipath 3000)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại 16SLA mở rộng 16 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Siemens 8 thuê bao số UPoE#8 (Hipath 1150/1190)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại UPoE#8 mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190. Liên hệ: 0948.82.86.09