Sửa chữa card tổng đài

Sửa chữa card tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150/1190

Giá bán : Liên hệ

Sửa chữa card tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150/1190: Card mở rộng 8 trung kế EB8/00; Card mở rộng 4 trung kế EB4/00; Card mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao EB2/10; Card mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao EB2/06; Card mở rộng 10 thuê bao EB0/10; Card mở rộng 12 thuê bao EB0/12; Card mở rộng 4 thuê bao số UPoE#4; Card mở rộng 8 thuê bao số UPoE#8. Liên hệ 0938828609

Sửa chữa Card tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Giá bán : Liên hệ

Sửa chữa Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D. Card mở rộng trung kế: KX-TDA1180; KX-TDA1186. Card mở rộng thuê bao: KX-TDA1176; KX-TDA1178 Liên hệ: 0948.82.86.09

Sửa chữa Card tổng đài Panasonic KX-TES824

Giá bán : Liên hệ

Sửa chữa Card tổng đài điện thoạiPanasonic KX-TES824. Card mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao: KX-TE82480; Card mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao: KX-TE82483; Card mở rộng 8 thuê bao: KX-TE82474; Card Disa KX-TE82491; Card hiển thị số KX-TE82493 hoặc KX-TE82494. Liên hệ: 0948.82.86.09

Sửa chữa Card tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600

Giá bán : Liên hệ

Sửa chữa Card mở rộng trung kế, mở rộng thuê bao, card giao diện lựa chọn, card disa, card hiển thị số cho  tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200 và KX-TDA600. Liên hệ: 0948.82.86.09