Linh kiện tổng đài LG

Mua - Bán Card mở rộng 24 máy nhánh cho tổng đài LG IPEC-MG

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card mở rộng 24 cổng máy nhánh cho tổng đài LG IPEC-MG giá tốt tại Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc, liên hệ 0948828609

Mua - Bán Card mở rộng 12 trung kế cho tông đài LG IPEC-MG

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card mở rộng 12 trung kế cho tông đài LG IPEC-MG giá tốt tại Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc, liên hệ 0948828609

Mua - Bán Khung mở rộng tổng đài điện thoại LG IPEC-MG

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Khung mở rộng tổng đài điện thoại LG IPEC-MG giá tốt tại Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc, liên hệ 0948828609

Mua - Bán card nối khung ASMU2N cho tổng đài LDK-100

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card nối khung ASMU2N dùng cho tổng đài điện thoại LG LDK-100. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card CPTU4/C tổng đài LG LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại CPTU4/C dùng cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card VMIBE 4 kênh voice mail tổng đài LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại VMIBE mở rộng 4 kênh voice mail cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bộ tạo chuông RGU tổng đài LG LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Bộ tạo chuông RGU cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card DSIB 6 cổng DTK/SLT tổng đài LG LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại DSIB mở rộng6 cổng DTK/SLT cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card hiển thị số 8 kênh CIDU8 cho tổng đài LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại CIDU8 hiển thị số 8 kênh cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card 4 kênh DTMF DTRU4 tổng đài LG LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại DTRU4 mở rộng4 kênh DTMF cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card 12 thuê bao SLIB2E tổng đài LG LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại SLIB2E mở rộng 12 thuê bao cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card 8 trung kế CLCOB8 tổng đài LG LDK-100/300/600

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại CLCOB8 mở rộng 8 trung kế cho tổng đài điện thoại LG LDK-100/300/600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán cáp nối khung LCU cho tổng đài LDK-100

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán cáp nối khung LCU cho tổng đài điện thoại LG LDK-100. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán card CPU MPBN cho tổng đài LDK-100

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán card tổng đài điện thoại CPU MPBN dùng cho tổng đài điện thoại LG LDK-100. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán nguồn tổng đài LG Aria Soho

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại LG Aria Soho. Liên hệ: 0948.82.86.09