Điện thoại bàn khác

Mua - bán điện thoại bàn Philips Skip 100

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán điện thoại Philips Skip 100. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán điện thoại bàn LG Nortel LKA-220C

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán điện thoại LG Nortel LKA-220C: Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. Bộ nhớ 80 số gọi đến, 18 số gọi đi. Điều chỉnh nhạc chuông (10 kiểu chuông). Âm lượng chuông 5 mức. Đèn báo có cuộc gọi đến. Loa ngoài một chiều.. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán điện thoại bàn Ericsson BDVA 204 275/208 R1A

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán điện thoại Ericsson BDVA 204 275/208 R1A. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán điện thoại bàn MD-626 Economic

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán điện thoại MD-626 Economic. Liên hệ: 0948.82.86.09