Linh kiện tổng đài Panasonic

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

Giá bán : Liên hệ

Mua bán và lắp đặt nguồn cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300, nguồn cho khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS320 giá tốt tại Hà Nội và các tỉnh. Liên hệ 0948828609

Mua - bán main tổng đài điện thoại KX-TEB308

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán main tổng đài điện thoại KX-TEB308 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, tích hợp sẵn 1 kênh disa. Liên hệ 0948.82.86.09

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-TEB308

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-TEB308. Liên hệ 0948.82.86.09

Mua - bán nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-TA308

Giá bán : Liên hệ

Mua-bán nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-TA308. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán Main tổng đài KX-TES824

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán main chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 8 thuê bao, tích hợp sẵn 1 kênh Disa. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TE82474 (KX-TES824)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TE82480 (KX-TES824)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TE82483 (KX-TES824)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TE82483 mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TE82494 (KX-TES824)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TE82494 hiển thị số 3 đường trung kế dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TE82491 (KX-TES824)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TE82491 mở rộng kênh DISA dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán nguồn tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán nguồn tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán nguồn tổng đài Panasonic KX-TES824

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA1178 (KX-TDA100D)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài Panasonic KX-TDA1178 mở rộng 24 thuê bao có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA1176 (KX-TDA100D)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA1176 mở rộng 16 thuê bao có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA1186 (KX-TDA100D)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA1186 mở rộng 8 trung kế có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA1180 (KX-TDA100D)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA1180 mở rộng 8 trung kế có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA6178 (KX-TDA/TDE600)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA6178 mở rộng 24 thuê bao tích hợp hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA6181 (KX-TDA/TDE600)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA0183 (KX-TDA/TDE100/200)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA0183 mở rộng 4 trung kế cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100 và KX-TDA/TDE200. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA0181 (KX-TDA/TDE100/200)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA0181 mở rộng 16 trung kế cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100 và KX-TDA/TDE200. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card Panasonic KX-TDA0180 (KX-TDA/TDE100/200)

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA0180 mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonic KX-TDA/TDE100 và KX-TDA/TDE200. Liên hệ: 0948.82.86.09

1 2  Trang sau