Linh kiện tổng đài NEC

Mua - bán nguồn PN-PW121 (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán nguồn PN-PW121 cho tổng đài NEC NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269

Mua - bán card PN-CP24-C (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại PN-CP24-C dùng cho tổng đài điện thoại NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269

Mua - bán card PN-CP15 (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại PN-CP15 dùng cho tổng đài điện thoại NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269

Mua - bán card PN-8RSTG (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại PN-8RSTG dùng cho tổng đài điện thoại NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269

Mua - bán card PN-8LCAK (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại PN-8LCAK dùng cho tổng đài điện thoại NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269

Mua - bán card PN-8LCAA (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại PN-8LCAA dùng cho tổng đài điện thoại NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269

Mua - bán card PN-8DLCP (NEAX 2000 IVS)

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán Card tổng đài điện thoại PN-8DLCP dùng cho tổng đài điện thoại NEAX 2000 IVS. Liên hệ: 0948.82.86.09 hoặc 0972.139.269