Bàn lập trình tổng đài

Mua - bán điện thoại số Alcatel 4020

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán điện thoại số Alcatel 4020. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn điện thoại số OpenStage 30T

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn điện thoại số, bàn lập trình tổng đài điện thoại Siemens OpenStage 30T. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán bàn lập trình Panasonic KX-T7633

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình Panasonic KX-T7633:  Điện thoại kỹ thuật số 24 trung kế, màn hình LCD hiển thị 3 dòng, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA. Hiển thị số điện thoại và tên người gọi đến (Tên người gọi cập nhật trong tổng đài). Có 24 nút đèn báo trung kế, máy nhánh lập trình được với đèn LED 2 màu. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Panasonic KX-T7630

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-T7630. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Siemens Optipoint 500 Economy

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Siemens Optipoint 500 Economy. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Siemens Optipoint 500 Advance

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Siemens Optipoint 500 Advance. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Siemens Optipoint 500 Standard

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Siemens Optipoint 500 Standard. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Siemens Profiset 3030

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Siemens Profiset 3030. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình LG-Ericsson LDP-7224D

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại LG-Ericsson LDP-7224D. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Panasonic KX-T7730

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-T7730 dùng lập trình cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán bàn lập trình Panasonic KX-DT333

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán bàn lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-DT333. Liên hệ: 0948.82.86.09