Thiết bị hội nghị truyền hình

Mua - bán thiết bị hội nghị truyền hình Polycom VSX 7000

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán thiết bị hội nghị truyền hình Polycom VSX 7000. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - bán thiết bị hội nghị Polycom VSX 6000

Giá bán : Liên hệ

Mua - bán thiết bị hội nghị truyền hình Polycom VSX 6000. Liên hệ: 0948.82.86.09