Thiết bị ghi âm

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 32 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 32 line - Kết nối máy tính qua khe PCI. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 16 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 16 line - Kết nối máy tính qua khe PCI. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 8 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 8 line - Kết nối máy tính qua khe PCI. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Thiết bị ghi âm Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua khe USB

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Thiết bị ghi âm Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua khe USB. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua khe PCI

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán Card ghi âm Tansonic 4 line - Kết nối máy tính qua khe PCI. Liên hệ: 0948.82.86.09

Mua - Bán thiết bị ghi âm Tansonic 2 line - Kết nối máy tính qua cổng USB

Giá bán : Liên hệ

Mua - Bán thiết bị ghi âm Tansonic 2 line - Kết nối máy tính qua cổng USB. Liên hệ: 0948.82.86.09